top of page

Eserlerin Kullanım Şartları

İnternet sayfasındaki herhangi bir eserin veya diğer görsel malzemelerin kullanımı için iletişim bölümünden e-posta adresine kullanılmak istenen görsel malzemenin kullanılacağı yer ve amacı belirtilmeli telif hakkı sahibi olan kişiden izin alınmalıdır. Eser sahibini ve eğer var ise çalışmayı yaptıranı (kurum, firma yahut şahıs) kaynak olarak gösterilmeli ve gerekli internet bağlantı adreside resmin altına ya da sayfa içinde görülen bir yere eklenmelidir. İnternet sayfasındaki çalışmalar herhangi bir politik veya siyasi amaç için kullanılamaz.

Terms Of Use

Permission for the use of any artwork or other material found on this website must be obtained from the copyright holder by contacting the website email address.  This permission requires that the user gives the copyright holder proper credit and provides a linkage to the website in the source where the artwork and material are used.

Положения об использовании материала

Разрешение на использование любых дизайнерских работ или другого материала, найденного на этом сайте должно быть получено от владельца копирайта, посредством контакта по email. Это разрешение подтверждает, что пользователь дает владельцу копирайта соответствующий кредит и обеспечивает ссылки на исходный сайт, где находятся все эти работы.

bottom of page