top of page

Aşağıda göreceğiniz çalışmalar fikirlerin uygulamaya başlamadan önce nasıl göründüklerinin yatırımcı açısından iyice anlaşılması ve üretimi yapacak kişilere rehber olması için hazırlanmıştır. 

Ön proje, konsept art, storyboard, sunum dosyası gibi farklı isimler ile adlandırılması rağmen aslında yapılan bu iş bir senaryonun yada fikrin görsel oluşumudur.

 

Sanatçı fikri iyice anlayarak onu ortaya çıkarır ve üretime, yatırımcıya yada son izleyiciye bunun nasıl olduğuna dair her şeyiyle anlatır.

Bazı çalışmalar ise direk okuyucu/izleyiciyle buluşmuştur.

The works you will see here have been prepared in order to understand how the ideas look before they start to implement and to guide the people who will make the production.

 

Although it is named with different names such as pre-production design, concept art, storyboard, and presentation, this work is actually the visual formation of a scenario or idea. 

 

The artist thoroughly understands the idea, brings it out and tells the production, the investor or the final audience everything about how it happened.

 

Some of the works already met directly with the reader/audience.

Работы, которые вы здесь увидите, подготовлены для того, чтобы понять, как выглядят идеи до того, как они начнут реализовываться, и направить людей, которые будут заниматься производством.

 

Хотя это называется по-разному, например, предварительный дизайн, концепт-арт, раскадровка и презентация, эта работа на самом деле является визуальным формированием сценария или идеи.

 

Художник досконально понимает идею, выводит ее и рассказывает постановке, инвестору или конечному зрителю все о том, как это произошло.

 

Некоторые работы уже встречались непосредственно с читателем/зрителем.

Çalıştığımız bazı makam/kurum/projeler ve birlikte yeraldığımız ekipler:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.   Kültür ve Turizim Bakanlığı.   Kızılay Eğitim Müdürlüğü.   Spor ve Gençlik Bakanlığı.   TRT2.  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi  İstanbul Kültür A.Ş.   Bursa Nilüfer Belediyesi, Erzurum Universiad 2011, Trabzon Eyof  2011, Türk Dünyası Kültürbaşkenti Eskişehir 2013.  Geçilmez1915 Multimedya destekli gösteri.  İstanbul Bahçe ve Çiçek Festivali 2016.  Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali 2017.  MottoPS İstanbul.  Orientralist International Dance Festival 2018-2019. TİM Terörizm İle Mücadele, Stratejik Araştırma, Birlik ve Dayanışma Derneği.   İstanbul – Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği.   Atlas Dergisi.  Vokrug Sveta Rusya.   Irkutsk Academic Drama Theater Rusya.  Adventure Works USA.   AwesomeBros UK-İstanbul.  YasinSoy.   AliEmre Tasarım.   FerhatEdizkan.   McKinsey İstanbul.  HeyMoments İstanbul…

bottom of page