top of page
bridgeist-krmz.png

events & organizatıons

Bridge İstanbul

nedir?

Bridge İstanbul, Türkiye ve Rusya Federasyonu (+Rusça dili konuşulan ülkeler) arasında iş sahalarında ve kültürel faaliyetler konularında girişimcilik yapmak isteyen kişi/kurumların ihtiyaç duydukları doğru ve güvenilir iletişimi sağlamak ve hedeflerine ulaşmada destek verici toplantı, seminer,  eğitim, kongre, fuar, buluşma etkinliklerini kaliteli ve ihtiyaç duyulan seviyede organize etmamacıyla Erdur Design bünyesinde

Alina Rabicheva Erdur'un kurduğu, proje grubunun ismidir.

Bridge İstanbul tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların temel prensipleri girişimcilerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin doğru tesbit edilerek, doğru kişi ve kurumlar ile aralarında uygun ve kaliteli buluşma sağlanmasıdır.

 

Hedeflerimiz

Rusya ve Rusça konuşulan ülkelere yatırımcı ve girişimcilerin kültürel ve ekonomik olarak en doğru hedeflere yönelmelerinde en güvenilir etkinlik ve organizasyonları düzenlemede marka olmak, ülkeler arasındaki diyalogların doğru ve emin gelişmesinde katkıda bulunmak. Ortam ve şartlar ne olursa olsun ülkeler / kurumlar / insanlar tarafından danışılan ve ticari ve kültürel alanda güvenilir güçlü bir proje kurumu olmak.

Bridgeistanbul, between Turkey and the Russia (+Russian language speaking countries) business areas and cultural activities for people wanting to make entrepreneurship issues/institutions they need accurate and reliable communications and in achieving the objectives, support donomeetings, seminars, training, congress, the exhibition, gathering activities It is the name of the project group founded by Alina Rabicheva Erdur in order to organize at the quality and required level.

 

The basic principles of the events and organizations organized by BridgeIstanbul are to determine the needs and demands of the entrepreneurs correctly and to provide appropriate and quality meetings with the right people and institutions.

 

Our goals

To be a brand in organizing the most reliable events and organizations for the investors and entrepreneurs to turn to the most culturally and economically correct targets in Russia and Russian-speaking countries, to contribute to the correct and confident development of dialogues between countries. To be a strong project institution that is consulted by countries/institutions/people regardless of the environment and conditions and is reliable in commercial and cultural fields.

what is

Bridge İstanbul?

Faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız hakkında sorularınız ve  profesyonel talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

You can contact us for your questions and possible professional requests about our activities and works.

Вы можете связаться с нами для ваших вопросов и возможных профессиональных запросов о нашей деятельности и работах.

#conceptart #storyboards #comics

bottom of page